Syfte

I föreningens stadgar står:

 

”Företagsekonomiska föreningen är en ideell förening med syfte att verka för en positiv utveckling och tillämpning av praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap inom det företagsekonomiska området.”

 

Det gör vi genom att anordna olika former av möten för kunskapsutbyte. Lunchföreläsningar, studiebesök eller kvällsaktiviteter är några exempel. Vad medlemmarna efterfrågar och utnyttjar styr programmens utformning.

Styrelse och sektioner

FEF leds av en huvudstyrelse. Programverksamheten är uppdelad på fem sektioner med ansvar för varsitt kompetensområde. Varje sektion har en egen styrelse/programgrupp som ansvarar för att planera och genomföra några av programmen varje år.

Aktuell årsredovisning

Dagordning årsmöte 2016-04-20, klicka här.

 

Hämta Årsredovisningen för 2015 genom att klicka här.

Hämta Årsredovisningen för 2014 genom att klicka här.

Hämta Årsredovisningen för 2013 genom att klicka här.

Hämta Årsredovisningen för 2012 genom att klicka här.

Hämta Årsredovisningen för 2011 genom att klicka här.

Huvudstyrelse

Ordförande

Björn Wolrath

Björn Wolrath
tel: 08-30 31 80
momentum@swipnet.se

 

Vice ordförande

Tommy Adamsson

Tommy Adamsson
tel: 0708-670 950
tommy.adamsson@swipnet.se

 

Ordinarie ledamöter

Gillis Cullin

Gillis Cullin
gillis.cullin@bkanold.se

Robert Berg

Sören Berggren
rt.bg@hotmail.com

Fredrik Lundstedt

Fredrik Lundstedt
tel: 070-592 29 33
fredrik@fredriklundstedt.se

Leif Persson

Leif Persson
tel: 0730-938152
leif.persson@tab.se

Lena Snygg

tel: 070-674 10 02
lenasnygg@telia.com

Erik Sarfors

Erik Sarfors
tel: 08-726 99 69
erik@sarfors.se

Anders Kragsterman

AndersK_2 (002)
 tel: 0709-29 43 91
anders.kragsterman@se.pwc.com

Torsten Östervall

Torsten Östervall
tel: 073-44 722 33
torsten.ostervall@yallotrade.com

Gunilla Eklöv Alander

 Tel. 0737-361551
gunilla.eklov.alander@sbs.su.se

Revisorer, ordinarie

Carl Niring

Elisabeth Simonsson

Skattmästare

Sekreterare

Anders Kragsterman

AndersK_2 (002)
tel: 0709-29 43 91
a.kragsterman@comhem.se

Bitr sekreterare

Erik Sarfors

Erik Sarfors
 tel: 08-726 99 69
erik@sarfors.se

Klubbmästare

Torsten Östervall

Torsten Östervall
tel: 073-44 722 33
torsten.ostervall@yallotrade.com

Bitr klubbmästare

Lena Snygg

tel: 070-674 10 02
lenasnygg@telia.com

Medlemsansvarig

Erik Sarfors

Erik Sarfors
tel: 08-726 99 69
erik@sarfors.se

Medlemsnämnd Ordförande

Björn Wolrath

Björn Wolrath
tel: 08-30 31 80
momentum@swipnet.se

Medlemsnämnd Ledamöter

Anders Kragsterman

AndersK_2 (002)
tel: 0709-29 43 91
a.kragsterman@comhem.se

Erik Sarfors

Erik Sarfors
tel: 08-726 99 69
erik@sarfors.se

Valnämnd Ordförande

Sören Berggren

 tel: 070-602 29 19
 sorenberggren@telia.com

Valnämnd Vice ordförande

Torsten Östervall

Torsten Östervall
tel: 073-44 722 33
torsten.ostervall@yallotrade.com

Valnämnd Ledamöter

Magnus Rolf

tel: 08-545 137 93
magnus.rolf@fei.se

F.d. styrelseordföranden

Karl Erik Åman

Lars-Olof Ödlund

Bertil Wallin

 

 

Gå till början av sidan

Sektion I / Ledarskap och Management

Ordförande

Robert Berg

Sören Berggren
rt.bg@hotmail.com

Övriga ledamöter

Caroline Andersson

tel: 076-5558425
caroline.andersson@governo.se

Gunnar Liljeström

tel: 08-753 46 44, 070-542 91 07
gunnar.liljestrom@tele2.se

Anders Ljung

tel: 08-402 98 24, 070-510 48 73
anders.ljung@cepro.se

Gunnar Öijvall

Gunnar Öijvall
tel: 08-50 89 38 80, 070-355 44 87
gunnar.oijvall@sht.se

Carl-Johan Petri

tel: 070-585 23 69
carl-johan@petri.org

Marianne Rilde-Björkman

tel: 08-789 38 61, 0766-454800
marianne.rilde@mrbkonsult.se

Robert Tejme

Robert Tejme
tel: 0705-980 175
robert.tejme@tele2.se

Gå till början av sidan

Sektion II / Redovisning och Ekonomisk styrning

Ordförande

Magnus Svensson Henryson

Magnus Svensson Henryson
tel: 08-55 53 32 72, 0709 29 32 72
magnus.svensson.henryson@se.pwc.com

Övriga ledamöter

Carl-Henrik Lindgren

Carl-Henrik Lindgren
mob: 070-32 29 430
carl-henrik.lindgren@se.ey.com

Nils Lilledahl

Peter Malmqvist

Walter Schuster

Walter Schulster
tel: 08-736 93 06
walther.schuster@hhs.se

Gå till början av sidan

Sektion III / Finansiering

Ordförande

Ossian Ekdahl

Ossian Ekdahl
tel. 08-56620209
ossian.ekdahl@ap1.se

Övriga Ledamöter

Anders Berg

tel: 08-407 38 24
anders.berg@orcsoftware.com

Kjell-Åke Dahlström

tel: 08-755 93 97
kadahlstrom@bluewin.ch

Sven Hyden

Sven Hydén
tel: 08-755 08 82
sven.hyden@telia.com

Dag Lindskog

Dag Lindskog
tel: +44(0)20 7621 1111
dag.lindskog@dnbnor.com

Gå till början av sidan

Sektion IV / Marknadsföring

Ordförande

Rolf Ericsson

Övriga ledamöter

Fredrik Nordin

Siv Persson
fn@fek.su.se

Richard Jansson

Gå till början av sidan

 

Sektion V / Akademiska Sektionen

Ordförande

Gunilla Eklöv Alander

 Tel. 0737-361551
gunilla.eklov.alander@sbs.su.se

Övriga ledamöter

Susanne Weinberg

tel: 0705-840442
Susanne.weinberg@sbs.su.se

Bino Catasús

Bino FEF
tel: 0705-840442
bino.catasus@sbs.su.se

Gå till början av sidan