Oskar Silléns pris 9 december 2020

Utdelning av Oskar Silléns Pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi

Kl: 12.30
Plats: ONLINE – alla deltagare ansluter digitalt från valfri plats

Gå till eventet