Skip to content

Stadgar och årsredovisningar

 

Syfte &  stadgar

I föreningens stadgar står:

”Företagsekonomiska föreningen är en ideell förening med syfte att verka för en positiv utveckling och tillämpning av praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap inom det företagsekonomiska området.”

Det gör vi genom att anordna olika former av möten för kunskapsutbyte. Lunchföreläsningar, studiebesök eller kvällsaktiviteter är några exempel. Vad medlemmarna efterfrågar och utnyttjar styr programmens utformning.

Hämta stadgarna genom att klicka här.

Årsredovisningar

Företagsekonomiska Föreningen