Skip to content

Styrelse och sektioner

FEF leds av en huvudstyrelse. Programverksamheten är uppdelad på fem sektioner med ansvar för varsitt kompetensområde. Varje sektion har en egen styrelse/programgrupp som ansvarar för att planera och genomföra några av programmen varje år.

Vi som arbetar med föreningen

Huvudstyrelse

Bitr klubbmästare

Bitr. sekreterare

F.d. styrelseordföranden

  • Bertil Wallin
  • Lars-Olof Ödlund
  • Karl Erik Åman

Klubbmästare

Medlemsansvarig

Bitr. medlemsansvarig

Medlemsnämnd

Ordförande

Ordinarie ledamöter

Revisorer Ordinarie

  • Elisabeth Simonsson
  • Carl Niring

Sekreterare

Skattmästare

Valnämnd

Vice ordförande

Sektion I / Ledarskap och Management

Ledamöter

Ordförande

Sektion II / Redovisning och Ekonomisk styrning

Ledamöter

Ordförande

Sektion III / Finansiering

Ledamöter

Ordförande

Sektion IV / Marknadsföring

Ledamöter

Ordförande

Sektion V / Akademiska Sektionen

Ledamöter

  • Bino Catasus
  • Gunilla Eklöv Alander

Ordförande